آزمایشگاه فیتو شیمی و گیاهان دارویی دکتر شفیعی

 

دکتر معصومه شفیعی
آزمایشگاه فیتوشیمی و گیاهان دارویی دکتر معصومه شفیعی به همت و مساعدت جهاد دانشگاهی و بسیج علمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منظور تحقیق و پژوهش در زمینه گیاهان دارویی راه اندازی گردیده است. با تاسیس این آزمایشگاه و همچنین گلخانه برای کشت گیاهان امکان کشت و بررسی آزمایشگاهی در مورد خواص گیاهان دارویی فراهم شده است. 
این آزمایشگاه به پاس سال ها فعالیت در حوزه گیاهان دارویی و فارماکولوژی به نام دکتر معصومه شفیعی نام گذاری شده است (رزومه علمی).
گیـاهان دارویی از مواهب خدادادی هستند که میراثی با ارزش برای سلامت جامعه بشری محسوب می شوند. کشور ایـران بـا تنـوع اقلیمی منحصر به فرد بـه واسطه قرار گرفتن در پهنـه‌ای از جـهـان کـه دربـرگیـرنـده ۵ ناحیه رویشی : ایران تورانی – هیرکانی – ارسبارانی – زاگرس – خلیج فارس و دریای عمان می‌بـاشد، از تنـوع گونـه‌ای قـابـل ملاحظـه‌ای برخوردار است. امروزه با پیشرفت علوم گیـاهی بالغ بر ۸۰۰۰ گونه در ایران شناسایی شده است.
در حال حاضر برآورد می‌شود که از این تعداد، ۲۳۰۰ گـونـه خاصیت دارویی دارند. علی رغم وجود این سرمایه خدادادی، به کارگیری گیاهان دارویی در صنایع مختلف ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای پیشرفته ودر حال توسعه ناچیز می باشد. با توجه به رویکرد جهانی استفاده از ترکیبهای طبیعی با منشاء گیاهی، پیشینه تاریخی استفاده از گیاهان در طب سنتی و روند رو به افزایش تولید فراورده های گیاهان دارویی در کشور طی سالهای اخیر، شایسته است برنامه ر‌یزی منسجم و درازمدت در جهت توسعه پایدار گیاهان دارویی انجام شود.
در راستای نیل به این مهم ، شناسایی ، حفظ ، احیاء و تولید گونه های گیاهی باارزش، انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی، تربیت نیروی انسانی متخصص، فرهنگ سازی و ترویج استفاده از گیاهان دارویی از جمله راهکارهای موثر می باشد.