اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 آذر 1399
مجله انگلیسی زبان Plant Biotechnology Persa مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی موفق به نمایه سازی در پایگاه بین المللی Index Copernicus گردید.

  مجله انگلیسی زبان Plant Biotechnology Persa مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی موفق به نمایه سازی در پایگاه بین المللی Index Copernicus گردید.

امتیاز: Article Rating

مجله انگلیسی زبان Plant Biotechnology Persa پس از بررسی در پایگاه ایندکس کوپرنیکوس موفق به نمایه سازی در این پایگاه بین المللی گردید. ICV  (ICI Journals Master List 2019) این مجله در سال 2019 برابر با 44.18 گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • مجله انگلیسی زبان Plant Biotechnology Persa مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی موفق به نمایه سازی در پایگاه بین المللی Index Copernicus گردید.
ثبت امتیاز