اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 05 مرداد 1399

  کسب موفقیت همکاران علمی مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی در چاپ مقالات معتبر در Nature

امتیاز: Article Rating

جناب آقای دکتر محمد مهدی زنگنه و سرکار خانم دکتر اکرم زنگنه همکاران علمی مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی موفق به چاپ مقالات با کیفیت بالا در مجله  Scientific Report(Natureresearch) شدند. همچنین این دو پژوهشگر به تازگی به ­عنوان ویراستار مجله (Q1,IF: 2.380) Archives of Medical Science معرفی شده ­اند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز