اعضاء هیئت علمی همکار
 

دکتر اردشیر معیری

استادیار آناتومی

دکتر رضا ولی زاده

متخصص روانپزشکی

                                                                                                                       

 

 

 

دکتر کوروش سلیمان نژاد

فوق تخصص قلب و عروق

دکتر آرزو جودکی

متخصص داخلی-فوق تخصص گوارش

 

 

دکتر مجید رضایی طاویرانی

متخصص جراحی

 

 

دکتر محمدرضا کفاشیان

استادیار فیزیولوژی

 

 

                            

دکتر رضا اسدزاده

فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری

 

 

    

دکتر زهرا خلیقی

متخصص پزشکی قانونی

 

 

                        

دکتر معصومه شفیعی

متخصص فارماکولوژی

 

 

                     

دکتر فریبرز کیهان فر

متخصص فارماکولوژی

 

 

                         

دکتر سلطان احمد ابراهیمی

متخصص فارماکولوژی

 

  

دکتر مازیار محمد اخوان

متخصص فارماکولوژی

 

 

 

دکتر شهرام محمدپور

استادیار آناتومی

 

 

دکتر محمدرضا حافظی احمدی

متخصص پاتولوژی

 

 

دکتر اسد میرزایی

دكتري انگل شناسي

 

 

 
راضی ناصری فر دکتری
انگل شناسی

 

جستجو