معاون پژوهشی مرکز

 

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر حوری قانعی الوار

مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی(PhD)

رشته تحصيلی: بیوشیمی بالینی

مرتبه علمی: استادیار

لینک سامانه علم سنجی

رزومه

ایمیل:ghaneihuri@yahoo.com

شماره تماس: 09183440794