مراکز مرتبط

مرکز تحقیفات زیست فناوری و گیاهان دارویی با جهاد دانشگاهی ایلام و سازمان بسیج علمی و فناوری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تفاهم نامه همکاری امضاء نموده است. این مرکز با همکاری این دو نهاد و حمایت آنها قصد تولید دارو گیاهی از گیاهان دارویی استان ایلام را دارد و در این راستا گلخانه ای جهت کشت گیاهان دارویی و آزمایشگاه های مجهزی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایلام و جهاد دانشگاهی ایلام تاسیس گردیده است. با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در بازه زمانی 3 تا 5 سال حداقل 3 دارو گیاهی با برند تجاری استان ایلام وارد بازار خواهد شد.