شماره: 37726
1401/01/20
افتخارآفرینی اعضای مرکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی و دارویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

افتخارآفرینی اعضای مرکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی و دارویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
اخیرا" مقالات داغ دنیا به همراه نویسندگان آنها در انشارات مختلف در سال 2022 معرفی و مورد تقدیر گرفته ­اند که در این بین، نام دو تن از اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقاتی زیست فناوری و دارویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، آقای دکتر محمد مهدی زنگنه و خانم دکتر اکرم زنگنه دیده می شود.

اخیرا" مقالات داغ دنیا به همراه نویسندگان آنها در انشارات مختلف در سال 2022 معرفی و مورد تقدیر گرفته ­اند که در این بین، نام دو تن از اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقاتی زیست فناوری و دارویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، آقای دکتر محمد مهدی زنگنه و خانم دکتر اکرم زنگنه به دلیل چاپ مقاله " Green synthesis and chemical characterization of gold nanoparticle synthesized using Camellia sinensis leaf aqueous extract for the treatment of acute myeloid leukemia in comparison to daunorubicin in a leukemic mouse model" در انتشارات Wiley مستقر در کشور آمریکا دیده می­شود. در پی افتخار اخیر، انتشارات Wiley و مجله Applied Organometallic Chemistry با صدور پیامی، موفقیت­ های اخیر را تبریک و از نقش بسیار چشمگیر آقای دکتر محمد مهدی زنگنه و خانم دکتر اکرم زنگنه در ارتقای ضریب تاثیر انتشارات و مجله اخیر تقدیر و تشکر نمودند. مرکز تحقیقاتی زیست فناوری و دارویی افتخار اخیر را به جامعه ­ی علمی کشور، دانشگاه علوم پزشکی ایلام و آقای دکتر محمد مهدی زنگنه و خانم دکتر اکرم زنگنه و خانواده این دوعزیز تبریک گفته و آرزوی موفقیت­های روزافزون را برای این دو دانشمند از درگاه خداوند متعال طلب می­کند.

حق انتشار محفوظ است ©