شماره: 37783
1401/01/27
افتخارآفرینی اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی و دارویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
افتخارآفرینی اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی و دارویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

اخیرا دوتن از اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی و دارویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام یعنی آقای دکتر محمد مهدی زنگنه و خانم دکتر اکرم زنگنه به عنوان ادیتور یکی از برترین مجلات دنیا مستقر در کشور سوئیس Frontiers in Pharmacology بخش Nano-metallic  particles  and their pharmacology applications  با ایمپکت فاکتور ۵.۸۱۰ و Q1 در JCR و Q1 در Scopus و نمایه در PubMed انتخاب شده اند که بسی مایه افتخار و مباهات برای کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران است. مرکز تحقیقاتی زیست فناوری و دارویی افتخار اخیر را به جامعه ­ی علمی کشور، دانشگاه علوم پزشکی ایلام و آقای دکتر محمد مهدی زنگنه و خانم دکتر اکرم زنگنه و خانواده این دوعزیز تبریک گفته و آرزوی موفقیت­های روزافزون را برای این دو دانشمند از درگاه خداوند متعال طلب می­کند.

اخیرا دوتن از اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی و دارویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام یعنی آقای دکتر محمد مهدی زنگنه و خانم دکتر اکرم زنگنه به عنوان ادیتور یکی از برترین مجلات دنیا مستقر در کشور سوئیس Frontiers in Pharmacology بخش Nano-metallic  particles  and their pharmacology applications  با ایمپکت فاکتور ۵.۸۱۰ و Q1 در JCR و Q1 در Scopus و نمایه در PubMed انتخاب شده اند که بسی مایه افتخار و مباهات برای کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران است. مرکز تحقیقاتی زیست فناوری و دارویی افتخار اخیر را به جامعه ­ی علمی کشور، دانشگاه علوم پزشکی ایلام و آقای دکتر محمد مهدی زنگنه و خانم دکتر اکرم زنگنه و خانواده این دوعزیز تبریک گفته و آرزوی موفقیت­های روزافزون را برای این دو دانشمند از درگاه خداوند متعال طلب می­کند.

حق انتشار محفوظ است ©